Om meg

Forteller, formidler, scenekunster

Jeg har alltid vært opptatt av makt. Så lenge jeg kan huske har jeg lagt merke til hvordan vi bruker fortellinger om virkeligheten til å rettferdiggjøre, legitimere og begrunne handlinger og meninger. Tidlig var det mest bare en følelse av å bli forført, manipulert og lurt inn i et resonnement jeg ikke skjønte helt hvordan hang sammen, men som jo på sitt vis var logisk bygget opp ut i fra fortellingen. Derfor er jeg opptatt av hvilke fortellinger som bestemmer samfunnets diskurs til en hver tid, og enda mer; hvilke fortellinger som ikke får plass.

Jeg er opptatt av hvordan fortellingene fortelles. Pusten, knekken i stemmen eller den lille pausen som fortelleren legger inn, er alle virkemidler som påvirke lytterne på et ikke-logisk plan. Fortelleren som bruker dette i kombinasjon med fortellingen har stor makt! Jeg mener at fortellere har et stort samfunnsansvar, både i valg av fortellingens innhold og i valg av måten vi forteller på.

Jeg har utøvet fortellerkunst siden 1995 og har erfaring både som utøvende scenekunster,  lærer i muntlig fortelling, skoleforteller, kursholder og lærer i muntlig formidling. Jeg jobber med solo-fortellerforestillinger og ensembleforestillinger. Det siste gjør i forbindelse med utviklingsprosjektet Øfsti/Vestre/Haugland. Jeg er i tillegg høgskolelektor og leder for prosjekter som bruker kunst og kultur i skoleutvikling, ved Høgskolen i Oslo og Akershus.