Om meg

Scenekunstner, forteller, formidler og førstelektor

Fortellingen kommer alltid etterpå, sier filosofen Ricoeur (Time and narrative)

Mennesker kjeder sammen rekken av hendelser til en meningsbærende helhet. Uten fortellingen blir livet bare en mengde meningsløse situasjoner som skjer med oss og det orker vi ikke. Fortellingene våre gir mening til det som skjer, samtidig som de er den rammen vi tolker, det som skjer, innenfor.

Fortellingen handler alltid om enkeltindividet og sier derfor noe om enkeltmenneskets skjebne innenfor de store strukturene og systemene.

Hvilke fortellinger velger vi å fortelle og hvilke velger vi å ikke fortelle?

 

Jeg har utøvd fortellerkunst siden 1995 og har erfaring med nær sagt alle sider av fortellerkunsten; skaper, formidler, utøver, tilrettelegger, instruktør og festivalleder. Jeg har jobbet som soloutøver og i ensemble i mer enn tjue år og utallige forestillinger. Er også førstelektor, prosjektleder, veileder og koordinator i flere prosjekter på institutt for estetiske fag på OsloMet.