Prosjekter

FortellerLab Oslo

Scenisk rapport og fagsamtale

Kort fortalt

Alberte

Kort fortalt

Kransen

Kort fortalt

Hamlet

Øfsti/Vestre/Haugland

«Tar du imot når jeg faller»

Sara Birgitte Øfsti

Min indre rasist

Øfsti/Vestre/Haugland

Smørbukkene

Sara Birgitte Øfsti

Eventyr