Å gjøre forteller-kunst, tradisjon og samtid

Publikasjon i forbindelse med 10 årsjubileum for Øfsti/Vestre/Haugland

FortellerLab Oslo har skrevet og diskutert eget utviklingsarbeid gjennom 10 år, som Øfsti/Vestre/Haugland.

Vi skriver for å forstå, lære og utvikle en diskurs som gjør det mulig å snakke om fortellerkunst-uttrykket vårt uten at det blir personlig. Vi skriver med fokus på den formmessige, estetiske kunst-liggjøring av uttrykket vårt.

Publikasjonen er gratis og kan leses her.