Eventyr

Folkediktning og tradisjonsmateriale

Myter, sagn og eventyr er en grunnleggende del av repertoaret mitt.

En viktig del av fortellerjobben min er å fortelle de gode gamle eventyrene, de som starter med «Det var en gang…» Fortellinger som ikke låses i tid og sted, men som handler om selve livet; dets irrganger, utfordringer og omveier. Dette er fortellinger som tåler dagens lys og som endrer litt i formen, men ikke substans.